Chata na Zagroniu

Czynna:

 • W sezonie letnim (29 czerwca - 28 września 2014) przez cały tydzień.
 • W pozostałą część roku – w weekendy podane w kalendarzu poniżej.
 • W innych terminach – tylko po wcześniejszej rezerwacji.

Koszt noclegu: 12zł

Położenie:

W Beskidzie Żywieckim, na grzbiecie poniżej Zapolanki, między Rajczą-Nickuliną, a Złatną. Na poniższej mapie położenie chaty zaznaczone jest czerwonym kółkiem. W terenie znajdują się stosowne drogowskazy w najważniejszych miejscach.

Dojście:

 • z Rajczy: żółtym szlakiem ze stacji kolejowej, w kierunku Hali Lipowskiej – 1h 30min.
 • z Nickuliny: tym samym szlakiem (samochód można zostawić koło kaplicy) – 30 min.
 • z Ujsoł: czarnym szlakiem, później ok. 200m żółtym w stronę Nickuliny – 1h
 • z Hali Lipowskiej: żółtym szlakiem – 2h
 • z Hali Boraczej: szlakiem czarnym i żółtym – 1h 20 min
 • Ostatnie 100m do chaty trzeba przejść drogą odchodzącą od szlaku żółtego nieco poniżej grzbietu – za drogowskazem.

Chatka oferuje:

 • 30 miejsc noclegowych w warunkach turystycznych
 • miejsca na nocleg w namiotach własnych
 • bezpłatny wrzątek lub herbatę
 • kuchnię turystyczną
 • do dyspozycji kuchnię i salon
 • umywalnię w pomieszczeniu gospodarczym

Możliwe wycieczki:

 • całodniowe: Romanka, Pilsko, Rycerzowa, Krawców Wierch, Muńcuł
 • kilkugodzinne: Redykalny Wierch, Rysianka, Hala Boracza, Sucha Góra

W chacie obowiązuje Regulamin Studenckiej Bazy Noclegowej PTTK

Jeśli chcesz chatkować, przeczytaj zasady chatkowania na Zagroniu

Regulamin obowiązujący w chacie znajduje się tutaj

Opinie

Podziel się wrażeniami z pobytu w Chacie na Zagroniu. Chętnie usłyszymy wszelkie opinie, aby móc lepiej spełnić wasze wymagania! :)


Mapa | Jak chatkować? | Regulamin

 1. Chatkowanie polega na obecności i obsłudze turystów na Zagroniu. Chatkowanie zwyczajowo dzieli się na:
  1. letnie - zazwyczaj (ale nie zawsze) trwające tydzień, od niedzieli do niedzieli, w okresie lipiec-wrzesień
  2. weekendowe (poza sezonem) - zwykle od piątku wieczora do niedzieli, ale też w długie weekendy i inne święta
 2. Do obowiązków chatkowego należy między innymi:
  1. obecność w chatce w trakcie chatkowania,
  2. dbanie o porządek, ciepło i dobry klimat w chacie,
  3. kulturalna i profesjonalna obsługa turystów,
  4. dbanie o dobry wizerunek chaty i SKPB.
 3. Chatkować mogą jednocześnie 1-2 osoby. Osoby te, jako obsługa (a także ich niepełnoletnie dzieci), nie płacą za noclegi. Do czasu spłaty długu na zakup chaty, nie udziela się bezpłatnych noclegów gościom i rodzinie chatkowych.
 4. Chatkować mogą przewodnicy, sympatycy i kursanci SKPB, oraz osoby związane z chatkami, bazami namiotowymi i Kołem, oraz znane w środowisku. Tym mniej znanym może się przydać ktoś bardziej znany, kto może za nie poświadczyć. W wątpliwych przypadkach decyduje rada chatki.
 5. Do chatkowania wystarczy jedna osoba z powyższego grona i jest ona odpowiedzialna za funkcjonowanie chaty. Może chatkować np. z dziewczyną, bratem, ciotką, dziadkiem, kolegą. Oboje są traktowani jako chatkowi.
 6. Kursanci mogą zaliczać w chacie "praktykę chatkową" (weekendową), ale też "praktykę bazową" (jeden letni tydzień). W jednym terminie praktykę może zaliczać jednocześnie 1 lub 2 kursantów. Wszyscy kursanci odbywający praktykę pozostają w chacie przez wszystkie zadeklarowane dni. W razie konieczności wcześniejszego opuszczenia Zagronia należy powiadomić szafa kursu lub radę chatki. Nie ma możliwości zaliczenia tygodniowej "praktyki bazowej" poza letnim okresem ciągłego otwarcia chaty.
 7. Wskazane jest, żeby chatkowi porozumieli się ze swoimi poprzednikami i następcami co do swoich planów i pory wymiany obsady w chacie.
 8. Chatka nie powinna pozostawać pusta i zamknięta w czasie chatkowania, poza przypadkami uzgodnionymi z radą.
 9. Zapisy na chatkowanie prowadzi jedna osoba z rady chatki (Agnieszka Świerc). Termin można uznać za zarezerwowany dopiero po potwierdzeniu przez nią.

Regulamin Chaty na Zagroniu

„Chata na Zagroniu” jest własnością Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Katowicach.
Chatą opiekuje się Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach
Organem zarządzającym jest Rada Chatki (tel. 603-772-589)

 1. Chatka otwarta jest dla każdego Turysty przestrzegającego niniejszego regulaminu.
 2. Każdy Gość, pozostający w chatce, zobowiązany jest do zameldowania się u chatkowego i respektowania jego zaleceń. Nocleg podlega opłacie zgodnie z cennikiem.
 3. Chatka nie prowadzi usług turystycznych ani gastronomicznych. Na terenie posesji i w jej obrębie, każdy przebywa dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 4. W chatce należy poruszać się w obuwiu zmiennym. Każdy Gość zobowiązany jest do dbania o czystość i porządek w chatce i jej otoczeniu, w myśl zasady: „pozostaw miejsce w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać”.
 5. Posiłki sporządza się wyłącznie w kuchni. Każdy Gość ma prawo do korzystania z infrastruktury kuchennej.
 6. Każdy zobowiązany jest do segregowania odpadów.
 7. Usterki powstałe z winy Gościa, powinny być przez niego naprawione.
 8. Za rzeczy osobiste pozostawione w chatce, obsługa nie odpowiada.
 9. Za osoby nieletnie odpowiadają ich pełnoletni opiekunowie.
 10. Na terenie chatki obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu.
 11. Na terenie chatki obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających oraz nadużywania alkoholu.
 12. Goście nie przestrzegający powyższego zakazu oraz zachowujący się w sposób zakłócający spokój i narażający na niebezpieczeństwo innych, będą wydalani z chatki bez prawa do zwrotu opłaty za nocleg.
 13. Obecność zwierzęcia na terenie chatki jest możliwa w obrębie werandy, z całkowitym zakazem wstępu do kuchni. O możliwości dostępu zwierzęcia do salonu decyduje chatkowy. Za zachowanie zwierzęcia oraz szkody i zanieczyszczenia spowodowane jego obecnością, odpowiada osoba, która zwierzę przyprowadziła.
 14. Każdy ma prawo, a nawet obowiązek rozsiewania pozytywnej atmosfery co zresztą wynika z samego faktu przebywania w chatce! Panuje zakaz smucenia się i marudzenia ;)
 15. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje chatkowy. Wszelkie skargi dotyczące obsługi i funkcjonowania chatki należy na bieżąco zgłaszać Radzie Chatki telefonicznie lub składać w formie pisemnej na adres: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy OM PTTK w Katowicach, skr. poczt. 1090, 40-001 Katowice.

Kalendarz


Rezerwacje i chatkowania

chatkowanie - w chacie znajduje się obsługa, a więc możesz bez wahania zaplanować trasę z noclegiem w naszej chacie. Na pewno zostaniesz przywitany ciepłą herbatką i uśmiechem

rezerwacja - spodziewamy się osób zapowiedzianych wcześniej, zwykle większej grupy. Nie znaczy to że chata wtedy jest zamknięta, przeciwnie, zawsze chętnie przyjmujemy gości!

Rezerwacje:

Agnieszka Świerc
tel. 603772589
email. zagron@skpb.org

Opiekunowie bazy: